Besøgstjenesten


Gå til indhold

Velkommen

til ''Den frivillige besøgs- og hjælpetjeneste i Hørning''

Vil du være besøgsven?
Vi har brug for
dig til at besøge og tale med et andet menneske, som trænger til det.
Som besøgsven kan
du være med til at forbedre livskvaliteten for et andet menneske.

En besøgsven arbejder frivilligt
En besøgsven har tavshedspligt - det betyder, at du ikke må fortælle andre om personlige forhold hos den, du besøger - medmindre andet er aftalt.

Besøgsvennen tilbyder!
Hvis du ønsker at få besøg, så kan du få én at tale med og drikke en kop kaffe sammen med.
Besøgsvennen kan læse op for dig eller hjælpe med brevskrivning.
l kan gå ture, foretage indkøb, følges ad til bank eller bibliotek, dyrke fælles interesser - eller hvad I nu har lyst til.
En besøgsven hjælper
ikke med de opgaver, som hører under hjemmeplejen.

Ring til Margit på tlf. 86 92 16 16
mail: magulau@mail.tele.dk

Telefontjenesten
Denne tjeneste tilbyder et dagligt telefonopkald om morgenen fra en medarbejder i telefontjenesten.
Det er tryghed for ikke bare dig, men også for dine pårørende, som måske ikke ringer
hver dag.

Ring til Karen Inger på tlf. 30 53 17 27
mail: kirme@hotmail.dk

Ledsagetjenesten
Ledsagetjenesten er et tilbud til dig, der ønsker ledsagelse ikke mindst til læge, speciallæge, sygehus, tandlæge og frisør.
Ledsageren kan støtte dig med at huske det, der skal siges - og fire ører hører måske også bedre end to.

Ring til Jonna på tlf. 86 92 13 40
mail: jonnahjortnaes@turbopost.dk


Samværsgrupper
- for mennesker, der har mistet
Her kan man mødes med andre i samme situation. Der vil være forskellige initiativer, som man sammen finder ud af.

Er der problemer med transport så tal med en af tovholderne.

Ring til Karen Inger på tlf. 30 53 17 27
mail: kirme@hotmail.dk


Bisidder- og vejledertjenesten
Vil du gerne have en ved din side, når vigtige ting skal aftales eller kommunens visitator kommer.
Det er også vigtigt at kunne forstå breve fra kommunen. En bisidder/vejleder stiller sin viden, erfaring og støtte til rådighed for dig.
Vedkommende kan endvidere henvise dig til Ældre Sagens professionelle rådgivere, hvis du har brug for mere juridisk rådgivning. Vejledninger er både gratis og anonym.

Ring til Karen Inger på tlf. 30 53 17 27
mail: kirme@hotmail.dk

De Ansvarlige tovholdere for gruppens møder er:

Telefon

Inger Bach-Jensen, Hørning

86 92 11 14

Karen Inger Rasmussen, Hørning

30 53 17 27

Man kan også kontakte:
Lise Palstrøm

86 94 37 33

Forside | Velkommen | Ældre hjælper Ældre | Hvordan får jeg besøg? | Information | Artikler | Udflugt | Julekomsammen | Video | Nytårskur | Site Map


Retur til indhold | Retur til hovedmenu