Beretning 2019 - Bstj2019

Gå til indhold

Beretning 2019

Information
ÅRSBERETNING FOR DEN FRIVILLIGE BESØGS- OG HJÆLPETJENESTE I HØRNING 2018-19

Så nåede vi de 20 år, hvilket jeg senere vil vende tilbage til. Vores nuværende antal af frivillige er 72, hvilket er en fremgang med 7 personer. Nu får i så en beskrivelse af de forskellige tjenester.

BESØGSTJENESTEN
Det er stadigvæk Margit Lauridsen, der står for ledelsen her. Det kræver en stor indsats, hvilket vi skylder hende stor tak for. Der er i øjeblikket 18 besøgspar, hvilket er en lille tilbagegang. Der er ingen venteliste. Vi har i årets løb haft både tilgang og frafald af besøgsvenner.

LEDSAGETJENESTEN
Her står Jonna Hjortnæs stadigvæk for ledelsen. I årets løb har der været brug for ledsagelse 18 gange. Det er det samme som sidste år og der er god brug for de frivillige vi har her for at få det hele til at fungere. Til hjælp ved bankospillet på Præstehaven er der nu 18 frivillige, og det er slet ikke for mange, da der er brug for megen hjælp hver gang.

TELEFONTJENESTEN
Her ringes stadigvæk kun til to personer. To frivillige klarer dette på skift, og der er en enkelt afløser.

BISIDDERORDNINGEN
Her har vi tre hjælpere, der bliver brugt en lille smule, men vi er glade for, at de vedblivende vil tilbyde deres hjælp.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE
Her er der 17 frivillige, hvilket er en lille stigning. Hver fredag passes telefonen i Sognegården og forskellige job bliver klaret. Vi beder også om deres hjælp, når nogle af vore brugere skal hentes til vore arrangementer.

SAMVÆRSGRUPPEN
Her er 36 tilmeldt, hvilket er en stigning på seks. Man mødes den første onsdag i måneden i Sognegården, hvor der drikkes kaffe, synges og fremfor alt-snakkes. Der af og til små indslag fra forskellige personer udefra. Vi har fået en afløser for Jens Vægter. Det er Knud Erik Johansen.

ÅRETS BEGIVENHEDER
De forskellige arrangementer har været afholdt. Et forårsmøde med frokost for de frivillige. Her deltog 36 personer. En udflugt, der i år gik til Brejning kirke og området der. Bagefter var der middag på Korning kro, og vi sluttede med ophold i Boller Slotspark. Det var en dejlig tur og 38 var med. Efterårsmødet var en fejring af de 20 år. Vi fik en god frokost og jeg fortalte om besøgstjenestens start og senere udvikling. Verner Holm, der var med i opstarten fortalte om denne. Der var 50 deltagere. Julefesten fik efter de sædvanlige traditioner og her var vi 65 samlet.

ANDET
Også i år var der deltagelse af nogle af vore frivillige ved den årlige frivillighedsdag i Skanderborg. Vi deltog også med en stand ved frivilligmessen på Højboskolen. Vi fik her flere henvendelser. Til Gud og gule ærter var der også en del fremmødte. Til sidst skal nævnes Ældre Sagens nytårskur, hvor vi også fik indbydelse og flere deltog.

Karen Inger Rasmussen
Tilbage til indhold