Beretning 2018 - Bstj2019

Gå til indhold

Beretning 2018

Information
ÅRSBERETNING FOR DEN FRIVILLIGE BESØGS- OG HJÆLPETJENESTE I HØRNING 2017-18

I år kan vi fejre 20 års jubilæum. Det hele startede hen over sommeren i 1998, så vi må sammen finde en måde at fejre det på. I året, der er gået, er der ikke sket de store forandringer. Antallet af frivillige ligger ret stabilt med enkelte ændringer. I øjeblikket har vi 66 frivillige, der passer de forskellige tjenester, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år.

BESØGSTJENESTEN
Det er stadigvæk Margit Lauridsen, der står for ledelsen her. Det kræver en del tid at få det hele til at gå op. Der er 21 besøgspar, og det har svinget lidt i løbet af året. Nogle stopper, men nye kommer til. Vi kan altid bruge nye besøgsvenner, da der ofte kommer ønsker om at få en besøgsven.

LEDSAGETJENESTEN
Jonna Hjortnæs passer stadigvæk denne tjeneste. I det forløbne år har tjenesten været brugt 18 gange. Det er mindre end sidste år, men det kræver alligevel mange hjælpere, så også her kunne vi godt bruge lidt flere. Under ledsagetjenesten hører også bankospillet på Præstehaven hver torsdag formiddag. Her hjælper 17 frivillige med at afvikle dette, men da der er brug for ca. fem hjælpere hver gang , er det slet ikke for meget.

TELEFONTJENESTEN
Her ringes stadigvæk kun til to personer hver morgen. To frivillige klarer dette på skift, og så er der en enkelt afløser.er der tre, der tilbyder deres hjælp. De bruges ikke meget, men af og til er der bud efter dem, så det er godt, at vi har dem.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE
Her er der 15 frivillige, der dels passer telefonen og evt. fremmøde i Sognegården hver fredag. Det er meget forskelligt, hvor ofte, der er brug for dem, men der er en del henvendelser, både om praktisk hjælp, men også hjælp til computer og TV. Det er også disse frivillige, vi trækker på, hvis der skal hentes nogle af vore brugere til arrangementerne.

SAMVÆRSGRUPPEN
Her er 30 personer tilmeldt, og man mødes den første onsdag i måneden i Sognegården, dog ikke i juli. Der hygges og samtales og ind imellem er der forskellige små udflugter.
INDKØBSORDNINGENhar en sådan, men det bruges stort set ikke, men der er nogle af besøgsvennerne, der hjælper deres besøgsmodtager med indkøb.

ÅRETS BEGIVENHEDER
Til forårsmødet bliver alle de frivillige indbudt til en lille frokost. I år deltog 40 personer i mødet. Her er der også lejlighed til at tale om alle vore tjenester. Om der er problemer, der skal vendes, ligesom nye ideer kan fremkomme. Ved det årlige efterårsmøde er der tradition for at indbyde en person til at komme og fortælle. I år var det Jacob Køhn, vi havde indbudt, og han fortalte humoristisk om sin baggrund. En rigtig dejlig eftermiddag. Her deltog 25.
Den årlige udflugt gik til Sejs kirke, hvor Lise Palstrøm fortalte om kirken, og der var tid til en tur rundt på den særprægede kirkegård. Bagefter var der stegt flæsk på Ålekroen i Svejbæk. Turen sluttede med et besøg på Himmelbjerget. Der var 45 med på turen. Julefesten forløb på vanlig vis med æbleskiver og gløgg og senere lagkage. Lars Lohman underholdt med oplæsning og sange. Her var vi 55, der sammen havde en dejlig eftermiddag.
Her kan nævnes kommunens frivillighedsdag i Kulturhuset, hvor flere frivillige deltog. Igen var vore besøgsvenner rigtig gode til at tage deres besøgsvenner med til kirkens Gud og gule ærter. Sluttelig skal nævnes Ældresagens nytårskur, hvor frivillige også blev indbudt til spisning og underholdning.

Karen Inger Rasmussen
Tilbage til indhold