Beretning 2017 - Bstj2019

Gå til indhold

Beretning 2017

Information
ÅRSBERETNING FOR DEN FRIVILLIGE BESØGS- OG HJÆLPETJENESTE HØRNING 2016-17

Så er der atter gået et år, og vi skal se på, hvordan det hele er gået. Der har været en lille tilbagegang i antallet af frivillige. I skrivende stund har vi 63 frivillige. Det er dejligt mange. Tilbagegangen skyldes overvejende alder. Mange af vore frivillige har været stabile i mange, mange år. De forskellige tjenester, som vi kan tilbyde vore brugere, har ikke undergået de store ændringer.

BESØGSTJENESTEN
Den daglige leder er stadigvæk Margit Lauridsen. Det er ofte et stort arbejde, der skal gøres for at få besøgsparrene til at fungere, men det gør hun godt. Der er i øjeblikket 23 besøgspar. Det svinger en lille smule gennem året, men er ret stabilt. Vi har nogle få stående på venteliste til en besøgsven, men der kan være forhold som bevirker, at det kan være svært at finde det rigtige match. For tiden mangler vi ikke besøgsvenner.

LEDSAGETJENESTEN
Den daglige leder her er Jonna Hjortnæs. Hun har 10 hjælpere, som hun kan trække på, men alligevel kan det af og til være svært og kræve mange opringninger, før det lykkes for hende at klare opgaven. I år har tjenesten har været brugt 27 gange, det er lidt mere end sidste år. Under ledsagetjenesten har vi også hjælpen til bankospil hver torsdag på Præstehaven. Der er 18 frivillige, der yder en flot indsats her. Da der skal bruges 5 hjælpere hver gang, så må de selvsagt ofte i gang.

TELEFONTJENESTEN
Der ringes nu kun til to personer hver morgen. Kathe Jakobsen, som har været en stabil ringer i hele tjenestens tid, har måttet trække sig på grund af helbredet. Anni Rasmussen er tiltrådt i stedet, og Margit Olsen er stadig en flittig ringer.

BISIDDERORDNINGEN
Her er der 3 hjælpere, der bliver brugt en lille smule. Vi håber, at de vil fastholde deres tilbud om hjælp, selvom der til tider ikke er så meget at lave, for lige pludselig opstår der jo behov.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE
Her er der 16 frivillige, der på skift passer vagtordningen om fredagen samt løser de opgaver, der dukker op. Vi fornemmede på et tidspunkt, at der måske ikke var så mange henvendelser. En lille omtale i de lokale medier syntes at have givet lidt flere henvendelser, men det kan jo også skyldes andre ting. De frivillige er desuden behjælpelige med at hente nogle af vore brugere til vore arrangementer.

SAMVÆRSGRUPPEN
Her er der for tiden tilmeldt 29 personer. Der har været en ret stor udskiftning i gruppen på grund af dødsfald, men mange nye er i stedet kommet til. Der er stadig 4 tovholdere til at varetage det praktiske. Der er mødedag den første onsdag i måneder, undtagen i juli. De to timer går med snak og personlige beretninger. Af og til arrangeres der også små udflugter.

INDKØBSORDNING
Denne ordning bruges stort set ikke.

ÅRETS BEGIVENHEDER
Forårsmødet i april var en frokost for vore frivillige. 42 var mødt op. Dette møde bruges også for at finde ud af, om der er problemer og for at fortælle lidt om tjenestens status. Til efterårsmødet havde vi indbudt kommunens nye ældre- og handicapchef Lis Kaastrup til at komme og fortælle lidt om sig selv, og det hun står for. Det var en positiv oplevelse. Her var 37 mødt op.
Den årlige udflugt gik til Rebild Bakker. Vi fik først en dejlig middag på Suldrup kro.
Da der kun var 48 deltagere havde vi ikke Lærken med.
Julefesten havde 54 deltagere. Lars Lohman underholdt igen. Alt forløb på bedste vis.

ANDET
Som sædvanlig blev de frivillige igen indbudt til Skanderborg kommunes frivillighedsdag i Kulturhuset i november. Der var en del deltagere herfra. Til kirkens Gud og gule ærter var vore frivillige besøgsvenner igen gode til at møde op med deres besøgsmodtagere. Også til Ældresagens nytårskur for alle frivillige under deres regi var en del mødt op til bespisning og lidt underholdning.

Karen Inger Rasmussen
Tilbage til indhold