Beretning 2016 - Bstj2019

Gå til indhold

Beretning 2016

Information
ÅRSBERETNING FOR DEN FRIVILLIGE BESØGS- OG HJÆLPETJENESTE i HØRNING 2015-16

Så er vi startet på vores attende år som besøgstjeneste i Hørningområdet. Der er sket meget i de 18 år. Nye tiltag er kommet til, mens andre er ophørt. Stadigvæk har vi dog heldigvis en dejlig stor gruppe af frivillige, der yder en stor indsats gennem hele året. Vi vil nu høre lidt om, hvordan det forløbne år er gået. Vi har i øjeblikket 67 frivillige, det er en lille fremgang fra sidste år,og så har der været tale om enkelte ændringer. Jeg vil nu gennemgå de forskellige hjælpetjenester.

BESØGSTJENESTEN
Her er Margit Lauridsen den daglige leder, og som vi alle ved, så gør hun det rigtig godt. Der er her etableret 24 besøgspar. Det er samme antal som sidste år, men der er sket enkelte ændringer og nyetableringer. Vi har en lille venteliste, men der er tale om forhold, hvor det kan være svært at få et forhold op at stå, måske på grund af for stor afstand.

LEDSAGETJENESTEN
Lederen her er Jonna Hjortnæs. Der er 10 hjælpere til almindelig ledsagelse til læge og sygehus. Det forbavsende her er, at denne tjeneste i år kun har været anvendt 22 gange. Det er en væsentlig nedgang, som vi ikke har kunnet finde en forklaring på. Her har vi også de 18 personer, der hver torsdag forestår bankospillet på Præstehaven. Der er brug for omkring fem hjælpere hver gang, så det er dejligt, at så mange har meldt sig til denne tjeneste.

TELEFONTJENESTEN
Her ringes der til 5 personer hver morgen. Det klares af fire hjælpere på skift, og der er to afløsere, der kan træde til, dersom der er behov for det.

BISIDDERORDNINGEN
Her har vi tre hjælpere, der vist ikke bliver overbelastet, men det er dejligt, at de er der, for indimellem bliver der bedt om hjælp.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE
Her har vi 15 hjælpere, der dels passer vagtordningen hver fredag i Sognegården og dels løser de opgaver, der bliver bedt om. Der er jævnligt bud efter dem, både til de mere praktiske opgaver og til de tekniske med hensyn til computere og fjernsyn. Det er også hos dem, vi henter hjælp, når svagelige bruger skal hentes til vore arrangementer, ligesom de kører Lærken på vore udflugter.

SAMVÆRSGRUPPEN
Her har vi i øjeblikket 28 personer, der gør brug af tilbuddet. Det er ikke så mange som sidste år, men det skyldes en del dødsfald. Vi er fire tovholdere, der står for arrangementet hver den første onsdag i måneden. Her er der altid god gang i snakken, men der er også tale om små udflugter og andre tiltag.

INDKØBSORDNING
Vi troede for et par år siden, at der ville være brug for denne ordning, og vi har hjælpere, der vil træde til, hvis der er ønske om det, men der har ikke været nogen efterspørgsel længe.

ÅRETS BEGIVENHEDER
Forårsmødet var som sædvanlig en indbydelse til frokost for vore frivillige. Her deltog 44 og der blev spist og snakket. Mødet har jo det formål, at vi gerne vil høre om, hvad der rører sig i de forskellige tjenester og om der er opstået problemer. Desuden er det også en orientering fra bestyrelsens side til de frivillige. Til efterårsmødet havde vi bedt lederen af Præstehaven Dorit Molin om at komme og fortælle lidt. Det gjorde hun rigtig fint. Vi fik et godt indblik i hendes arbejde og i forholdene på Præstehaven. Der var 37 deltagere. Den årlige udflugt gik i år til Hopballe mølle i Grejsdalen. Her fik vi dejlig mad og der var mulighed for at handle i den spændende gårdbutik. Derefter kørte vi til Grejsdalens kirke, hvor vi fik fortalt om kirken. En smuk køretur i området var der også tid til, selvom vejret ikke var det bedste. Vi var en busfuld, så der blev ikke brug for Lærken denne gang. Ved julefesten var der en lille ændring. Lars Lohmann mente, at vi skulle have en pause fra ham. Vi var så heldige, at Jørgen Lundholm og hans far ville underholde os med sang og musik. Til slut skal det lige nævnes, at flere og flere frivillige tager deres besøgsven med til Gud og gule ærter. En dejlig udvikling.

ANDET
Hvert år indbyder Skanderborg kommune deres frivillige til en dag i Kulturhuset. Her bliver vi orienteret om frivillighedsarbejdet i kommuner, bliver underholdt og bespist og får en lille gave. I år var det en biografbillet til en særforestilling. Vi så filmen. Nøgle hus spejl. Det er en god dag og heldigvis er der flere og flere af vore frivillige, der deltager. Så havde Ældresagen inviteret alle frivillige til nytårskur. Her blev vist filmen ”De urørlige” og bagefter var der et let traktement.

Karen Inger Rasmussen
Tilbage til indhold