Beretning 2014 - Bstj2019

Gå til indhold

Beretning 2014

Information
ÅRSBERETNING FOR DEN FRIVILLIGE BESØGS- OG HJÆLPETJENESTE I HØRNING 2013-14

Så skal vi igen se tilbage på et år, der er gået. Besøgstjenesten har nu eksisteret i 16 år og har stadig ny tilgang af frivillige, der er parat til at yde en indsats i vore mange afdelinger. Det kan vi kun være dybt taknemmelige for. I øjeblikket har vi 70 frivillige, hvilket ligner de foregående år. Som det vil fremgå af gennemgangen om lidt, så er der opgaver nok at tage fat på.

BESØGSTJENESTEN
Her udfører Margit Lauridsen stadigvæk et stort arbejde. Der kommer ofte anmodninger om en besøgsven, og nogle gange kan der hurtigt etableres et besøgsforhold, men andre gange skal der arbejdes mere med opgaven. Vi har i øjeblikket 24 besøgspar i gang, Der er dog en lille venteliste, så vi er altid glade for nye hjælpere.

LEDSAGETJENESTEN
Kirsten Krogh er stadigvæk leder af denne afdeling, da vi ikke har kunnet finde en afløser for hende, selvom hun har bedt om det. Tjenesten har været brugt 65 gange i det forløbne år. Det er meget mere end i det foregående år. Vi har kun 6 personer, der stiller sig til rådighed som ledsagere.
Herunder hører også hjælpen til bankospillet på Præstehaven hver torsdag.
Det er de frivillige, der udfører den største del af arbejdet omkring bankospillet, så der er god brug for de 16 personer, vi her har som hjælpere, da der skal bruges ca. 5 frivillige hver gang.

TELEFONTJENESTEN
Her er der stadigvæk kun en stjerne i gang. Der ringes hver morgen til 5 personer, hvilket klares på skift af fire frivillige, og så har vi to afløsere. Her var jo en overgang mange flere, og vi undrer os meget over, at der ikke er mere brug for denne tjeneste.

BISIDDERORDNINGEN
Denne bruges lidt mere end i de tidligere år. Vi har for tiden to frivillig til at tage sig af det, der dukker op, og de er begge i gang med flere opgaver.

DEMENSORDNINGEN.
Her er der kun lidt brug for vores hjælp. To personer står til rådighed til at besøge demente, hvoraf den ene længe har besøgt en dement ugentligt.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE
Denne ordning bliver jævnligt brugt, såvel til de praktiske ting som hjælp til TV og computer. Her har der været brug for vores ekspert 19 gange, mest til hjælp ang. computer. De mere praktiske emner spænder vidt. 12 personer er i gang her. Ud over at stå til rådighed for at udføre de forskellige opgaver, så er der jo den ugentlige vagt i Sognegården, der skal passes. Desuden er det også de frivillige her, der stiller sig til rådighed, når der er personer, der ikke selv er i stand til at komme til vore arrangementer, og derfor skal hentes. Også kørsel af lærken til vor årlige udflugt klares af en af de frivillige herfra.

SAMVÆRSGRUPPEN
Der er nu 32 personer tilmeldt den oprindelige gruppe. Sidste år startede vi jo en gruppe mere for nytilkomne. Denne gruppe er nu oppe på 14 deltagere, der mødes den tredje onsdag i måneden. Desuden deltager gruppe to også i de fælles arrangementer.

INDKØBSORDNINGEN
Dette nye tiltag har aldrig været ret meget brugt. I øjeblikket betjener vi ingen.

ÅRETS BEGIVENHEDER.
Først de to årlige møder for jer frivillige. Forårsmødet var som sædvanlig en indbydelse til frokost og hyggeligt samvær og orientering. Mange tog imod tilbuddet. Til efterårsmødet havde vi bedt den nye ældre- og handicapchef Jan Møller Iversen om at komme og fortælle. Der var delte meninger om udbyttet af hans beretning. Her var 27 mødt op.
Den årlige udflugt bød på en tur til Knebel kirke, hvor vi fik fortalt om Bjørn Nørgårds flotte alterudsmykning. Derefter spiste vi middag på restaurant Tinghulen i Knebel. Sluttede af med en dejlig køretur i Nationalpark Mols Bjerge. Bussen var fuld, og som sædvanlig havde vi Lærken med.
Julefesten foregik efter de traditionelle normer, og 68 deltog.
Til slut skal nævnes, at der i år var et stigende antal af vore frivillige, der ledsagede nogle af vore brugere til kirkens arrangement med Gud og gule ærter.

ANDET
En enkelt af vore frivillige har været på kursus. I maj måned deltog flere af vore frivillige i en kursusdag, som Jette Engelbrecht afholdt for de frivillige sociale foreninger i Skanderborg kommune. Emnet var: Ensomme ældre. Det var et godt forløb. Vi har netop afholdt møde med ældrechefen Jan Møller Iversen, hvilket var affødt af et brev, vi havde sendt til ham. Vi syntes, at ledsagerordningen mødte for store udfordringer i de opgaver, de blev stillet overfor. Det var er godt møde, hvor flere problemer blev løst.

Tilbage til indhold