Beretning 2013 - Bstj2019

Gå til indhold

Beretning 2013

Information
ÅRSBERETNING FOR DEN FRIVILLIGE BESØGS-OG HJÆLPETJENESTE I HØRNING 2012-13

Så skal vi igen se tilbage på et år, der er gået. Besøgstjenesten har nu eksisteret i 15 år og har stadig ny tilgang af frivillige, der er parat til at yde en indsats i vore mange afdelinger. Det kan vi ikke takke jer nok for. I øjeblikket har vi 70 frivillige, hvilket er en lille fremgang. Som det vil fremgå af gennemgangen om lidt, så er der opgaver nok at tage fat på.

BESØGSTJENESTEN
Her udfører Margit Lauridsen stadigvæk et stort arbejde. Der kommer ofte anmodninger om en besøgsven, og nogle gange kan der hurtigt etableres et besøgsforhold, men andre gange skal der arbejdes mere med opgaven. Vi har i øjeblikket 30 besøgspar i gang, det er det største antal, vi længe har haft. Der er dog en venteliste, da vi mangler besøgsvenner.

LEDSAGETJENESTEN
Kirsten Krogh er stadigvæk leder af denne afdeling, da vi ikke har kunnet finde en afløser for hende, selvom hun har bedt om det. Tjenesten har været brugt 45 gange i det forløbne år. Det er lidt mere end i det foregående år. Vi har 14 personer, der stiller sig til rådighed som ledsagere.
Herunder hører også hjælpen til bankospillet på Præstehaven hver torsdag.
Det er de frivillige, der udfører den største del af arbejdet omkring bankospillet, så der er god brug for de 13 personer, vi her har som hjælpere, da der skal bruges 5 frivillige hver gang.

TELEFONTJENESTEN
Her er der stadigvæk kun en stjerne i gang. Der ringes hver morgen til 11 personer, hvilket klares på skift af fire frivillige, og så har vi to afløsere.

BISIDDERORDNINGEN
Denne bruges kun en lille smule, men det sker dog en enkelt gang, at der er brug for denne ordning. Vi har dog for tiden ingen frivillig til at tage sig af det, der evt. kunne dukke op.

DEMENSORDNINGEN.
Også her er der kun lidt brug for vores hjælp. To personer står til rådighed til at besøge demente.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE
Denne ordning bliver jævnligt brugt, såvel til de praktiske ting som hjælp til TV og computer. Her har der været brug for vores ekspert 30 gange, mest til hjælp ang. computer. De mere praktiske emner spænder vidt- lige fra ophængning af billeder og lamper til hjælp til en vandlås. 12 personer er i gang her. Ud over at stå til rådighed for at udføre de forskellige opgaver, så er der jo den ugentlige vagt i Sognegården, der skal passes. Desuden er det også de frivillige her, der stiller sig til rådighed, når der er personer, der ikke selv er i stand til at komme til vore arrangementer, og derfor skal hentes.

SAMVÆRSGRUPPEN
Der er nu 35 personer tilmeldt denne gruppe. Dette har betydet, at vi tre tovholdere gennem længere tid har været lidt nervøse for, om vi i den store gruppe var gode nok til at tage os af de nye, der hele tiden startede i gruppen. Det er så blevet besluttet, at starte en gruppe for nytilkomne den 3. onsdag i måneden. Den store gruppe mødes stadig den første onsdag i måneden og her er nye selvfølgelig også velkomne.

INDKØBSORDNINGEN
Dette nye tiltag har kun været benyttet af en enkelt. Det er nu ophørt på grund af dødsfald. Men flere af vore besøgsvenner hjælper deres besøgsmodtagere med indkøb, og vi har tre frivillige, der vil træde til, dersom der bliver brug for det.

ÅRETS BEGIVENHEDER.
Først de to årlige møder for jer frivillige. Forårsmødet var som sædvanlig en indbydelse til frokost og hyggeligt samvær og orientering. 51 tog imod tilbuddet. Til efterårsmødet havde vi bedt kommunaldirektør Lisbeth Binderup om at komme og fortælle. Det gjorde hun godt, og her var 27 mødt op.
Den årlige udflugt bød på en køretur på en god times tid, inden vi ankom til Vester Mølle i Skanderborg, hvor vi først fik en dejlig middag og efterfølgende fik fortalt om stedet og dets historie. Der var også tid til en kort rundgang. Så kørte vi op på Ejer Bavnehøj, hvor der var kaffe og lejlighed til at nyde udsigten. 72 deltog i udflugten. Dette klaredes ved hjælp af Liften og selvtransport. Turen var lidt kortere end de tidligere år.
Julefesten foregik efter de traditionelle normer og 74 deltog.
I marts måned deltog vi i en frivillighedsmesse i Skanderborg, men var efterfølgende i bestyrelsen enige om, at det ikke havde haft betydning for vores arbejde. Så havde vi lidt større forventninger til Frivillig fredag i slutningen af september. Dette er jo en landsdækkende begivenhed. Frivillighedskonsulent Jette Engelbrecht havde gjort et stort forarbejde for at få frivillighedsorganisationer her i Hørning til at deltage. Vi deltog så sammen med flere andre, idet der på Marmorpladsen blev opstillet boder med bemanding, der skulle gøre folk opmærksom på arbejdet i de forskellige foreninger, samt evt. hverve frivillige. Vi tror heller ikke at dette arrangement gav det store udbytte, men det er selvfølgelig vigtigt, at vi hele tiden gør opmærksom på vores eksistens.
Til slut skal nævnes, at der i år var et stigende antal af vore frivillige, der ledsagede nogle af vore brugere til kirkens arrangement med Gud og gule ærter.

ANDET
Nogle få af vore frivillige har været på kursus.
Så har vi jo i bestyrelsen fået Lise Palstrøm som repræsentant for præsterne. Det er vi meget glade for.

Karen Inger Rasmussen

Tilbage til indhold