Beretning 2011 - Bstj2019

Gå til indhold

Beretning 2011

Information
ÅRSBERETNING FOR DEN FRIVILLIGE BESØGS- OG HJÆLPETJESTE I HØRNING 2011

Så skal vi igen se tilbage på året, der er gået. Der har igen været nok at se til for vore mange frivillige. Når man sidder og gør op, hvad der er foregået, så tegner der sig et billede, der ligner de foregående år, men enkelte ting er dog ændret. Vi har i øjeblikket 57 frivillige, det er en lille fremgang. Lad os se på alle vore aktiviteter.

BESØGSVENNER:
Her har Margit Lauridsen overtaget Ruth Jørgensens plads. Vi har i øjeblikket 21 besøgspar i gang.
Vi har to på ventelisten, men der er tale om nogle særlige forhold, så hjælpere til disse to er svære at skaffe. Til gengæld har vi to ledige besøgsvenner.

LEDSAGETJENESTEN.
Her er det stadigvæk Kirsten Krogh, der klarer denne afdeling. Ledsagetjenesten bliver flittigt brugt
og her har der i årets løb været bud efter vore hjælpere 40 gange. Det er lidt mindre end i de foregående år.
En anden del af ledsagetjenesten er hjælpen til beboerne på Præstehaven, der skal hjælpes til gymnastik og bankospil. Ordningen har fungeret fint takket være seks hjælpere. Hjælpen til gymnastik er dog ikke længere nødvendig, men til gengæld er der rigtig god brug af hjælperne ved bankospillet.

TELEFONTJENESTEN.
Her er der sket en ændring. Vi har ikke længere to stjerner, da der efterhånden kun var ni, der skulle ringes til. Vi valgte så at nedlægge den ene stjerne. De frigjorte hjælpere herfra er overgået til andre poster. Vi har altså kun to, der ringer, men har to i reserve. Bliver der behov for det, vil vi selvfølgelig igen oprette en ny stjerne.

BISIDDERORDNINGEN.
Her er der ikke mange henvendelser. Vi har to hjælpere, men de bruges meget lidt.

DEMENSORDNINGEN.
Her er der to frivillige, der begge er i gang.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE:
Det fungerer fint med kun en ugentlig åbningsdag. Vi har 13 frivillige her, en lille fremgang. Der har været en del opgaver, der skulle klares her. 25 gange har der været brug for praktisk arbejde, men også it-opgaver har der været mange af ca. 25. Her har Mogens Krüger overtaget de fleste af Leif Lorentzens opgaver.

SAMVÆRSGRUPPEN.
Denne fungerer stadigvæk fint. Vi er nu oppe på 18 tilmeldte. Vi har i de forløbne år holdt pause i juli og august, men det er nu på tale, at vi efter ønske fra gruppen skal mindske denne pause.

ÅRETS AKTIVITETER.
Udflugten i maj måned gik til Lille Vildmose. Der var rekordstor tilmelding, men på grund af en begravelse på dagen, kom der en del afbud, vi blev kun 41. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger vedrørende turen, men i bestyrelsen var vi enige om, at der var nogle skønhedspletter. Blandt andet var vi ikke helt tilfreds med chaufføren og heller ikke betjeningen på restauranten i Lille Vildmose, levede helt op til vore forventninger. Vi vil bestræbe os på at gøre det bedre fremover. Også i år benyttede vi os af Lærken, som blev kørt af frivillige fra Ældre hjælper Ældre.
Julefesten foregik i de traditionelle rammer. Også her slog tilmeldingerne alle tidligere rekorder, men da dagen kom med snevejr og dårligt føre, fik vi en del afbud, men fremmødet var alligevel fint.
Vores forårsmøde var igen en let frokost for de frivillige samt en snak om arbejdet i hjælpetjenesten. Til efterårsmødet havde vi bedt provst Jette Marie Bundgård komme og fortælle lidt om sig selv og sit arbejde. Det gjorde hun fremragende for de 33 fremmødte.
Ligesom de tidligere år var der også brug for de frivillige til menighedsrådets arrangement: Gud og gule ærter.

ANDET.
Frivillighedskonsulent Jette Engelbrecht havde tilbudt et kursus for kommunens frivillige. Her deltog seks fra Hørning. På sidste års generalforsamling indkom et forslag om hjælp til personer, der kom hjem fra sygehuset. Forslaget blev fint modtaget og tilbuddet er nu med i den nye folder, som vi har fået udarbejdet. Der er også nogle personer, der har meldt sig til at hjælpe i disse situationer. Der har dog endnu ikke været brug for tilbuddet.

Karen Inger Rasmussen
Tilbage til indhold