Beretning 2008 - Bstj2019

Gå til indhold

Beretning 2008

Information
Årsberetning 2008 for Den frivillige besøgs- og hjælpetjeneste i Hørning

Så er der atter gået et år, og vi kan som sædvanlig se tilbage op et år med livlig aktivitet. Vi har heldigvis stadigvæk mange trofaste frivillige, der året igennem yder en stor indsats. Det kan vi ikke takke dem nok for. Antallet er som sidste år: cirka 60, det kan jo svinge en lille smule året igennem, derfor cirka.

BESØGSVENNER:
Her er det stadigvæk Ruth Jørgensen, der har den daglige ledelse, og det gør hun godt. Der er i øjeblikket 19 besøgspar, men et par stykker er under opbygning. Der har været flere dødsfald blandt vore besøgsmodtagere, men der kommer jo også nye til. Også blandt besøgsvennerne har der været en smule udskiftning, men vi har flere, der har været trofaste gennem mange år.

LEDSAGERTJENESTEN:
Her har Kirsten Krogh stået for styret i nu 11 år. Vi har her 10 frivillige, som bliver flittigt brugt. Der har ikke været så meget pres på i år, hvilket skyldes sygehuskonflikten i foråret. Her var der en meget stille tid. Men gennemsnittet ligger på ca. en gang ugentligt. I forbindelse med udviklingen på Præstehaven har vi haft et møde med to fra personalet. De efterlyser hjælp til at ledsage beboere til bankospil og til gudstjeneste. Det vil blive en stor opgave - alene til bankospil vil det kræve tre- fire personer en formiddag om ugen. Vi har endnu ikke indblik i, om vi har kapacitet til at klare denne opgave. Vi mener, at det for ledsagetjenestens vedkommende er vigtigst at klare opgaver udenfor Præstehaven, men vil selvfølgelig gerne hjælpe i den udstrækning, det kan lade sig gøre.

TELEFONTJENESTEN:
Vi har jo her to stjerner, som vi kalder dem. I den ene ringes der dagligt til ni personer. I den anden har der været en del frafald. I øjeblikket ringes der kun til fem. Vi håber her på, at der kunne komme en tilgang. Der er fire faste til at betjene stjernerne, og så har vi en afløser.

BISIDDERORDNINGEN:
Denne bruges stort set ikke, vi har her to frivillige, men de bruges næsten ikke. Vi har prøvet at omformulere teksten i vores folder med henblik på at tydeliggøre, hvad bisidderordningen kan hjælpe med. Vi kalder den nu Bisidder-og vejledertjenesten. Det har dog ikke givet flere henvendelser.

DEMENSORDNINGEN:
Heller ikke her sker der meget. Vi har en enkelt hjælper, der besøger en dement.

ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE:
Her er 10 personer, der enten passer de to ugentlige vagter eller er dem, der tager ud og bistår med de arbejdsopgaver, som vi får henvendelse om. Antallet af henvendelser har været nøjagtig det samme som sidste år, nemlig 30. Desuden har de på det seneste været beredskabstjenesten behjælpelige med at opsætte de brandalarmer, som Ældresagen havde fået tildelt. Ud over det har webmasteren som sædvanlig været flittig brugt. Han kan meddele, at han har været ude for at hjælpe med forskellige problemer 67 gange.

SAMVÆRSGRUPPEN:
Denne fungerer stadig således, at man mødes den første onsdag i hver måned, dog ikke juli og august. Der har været både tilgang og afgang. For øjeblikket har vi 16 på listen. Ikke alle møder jo hver gang, men fremmødet ligger på 12 til 14. Tilbagemeldinger fra deltagere er yderst positive, og en del af deltagerne har været med i gruppen fra vi startede. For det meste går timerne med snak og hygge, men der er også nogle gange andre programpunkter på.

ÅRETS AKTIVITETER:
Udflugten i maj gik i år til Glud museum med efterfølgende frokost og kaffe i Juelsminde havn. 51 deltog. Vejret var med os, og vi havde en dejlig dag. Julefesten forløb efter de traditionelle former. Oplæsning ved Lars Lohmann, musik af Tove og Hans og æbleskiver og lagkage. 63 deltog, lidt flere end de foregående år. Såvel til udflugt og til julefest havde vi god hjælp af et par stykker fra Ældre hjælper ældre til afhentning og hjemkørsel af dem, der havde behov for dette.
De to årlige møder for de frivillige blev afholdt henholdsvis i april og september. Til forårsmødet kom kommunens frivillighedskonsulent Jette Engelbrecht og gav et oplæg, hvor hun fortalte lidt om sig selv og om, hvad hendes arbejde gik ud på.
I september var det ergoterapeut Pia Tastesen fra Præstehaven, der fortalte os om sin baggrund og sit arbejde. Begge gange var der omkring 25 deltagere.
I bestyrelsen har vi fået et nyt medlem indsat af Hørning Pensionistforening. Det er Anni Rasmussen. Endvidere er Præstehaven nu repræsenteret i bestyrelsen ved Pia Tastesen, da Fritze Malmros har fået andet arbejde.

Karen Inger Rasmussen
Tilbage til indhold