20 års jubilæum - Bstj2019

Gå til indhold

20 års jubilæum

Information
Den frivillige Besøgs- og hjælpetjeneste i Hørning inviterede sine frivillige til 20 års jubilæum tirsdag den 11. september kl.13 i Hørning Sognegård.

"I er stammen for alt
vores frivillige arbejde".
Som det nævnes i indbydelsen.

Tovholderne omkring arrangementet:
Tovholderne
Karen Ingers indlæg om Besøgstjenestens historie gennem de forløbne 20 år
Den første besøgsordning i Hørning startede i 1979. Det var Anna Thy og Karen Brøndum fra Røde Kors, der i samarbejde med kommunen fik startet en besøgsordning. En tidligere hjemmehjælper fortæller, at man blandt hjemmehjælperne kaldte disse kvinder for hattedamerne.
Man var bange for, at disse kvinder, der arbejdede gratis hos hjemmehjælpernes kunder, ville gå ind og overtage de bedste stunder, som de havde med de ældre- nemlig den halve time, hvor de hyggede sig med en kop kaffe og en sludder sidst på besøget. Ak ja, det var dengang, hvor der var tid til det.
I sommeren 1998 begyndte en lille kreds af personer så på et samarbejde, der skulle udbygge besøgsordningen. De repræsenterede Røde Kors, Ældre Sagen, og Adslev-Mesing Pensionistforening. 22. juni lå vedtægterne klar og en bestyrelse blev nedsat. Samarbejdet var blevet udvidet med Kræftens Bekæmpelse, De Samvirkende Invalideorganisationer, Ældrerådet, præsterne, de øvrige pensionistforeninger og omsorgsarbejdet i kommunen. Den første formand blev Anna Hybschmann, Kirsten Krogh blev kasserer og, Lily Jensen sekretær. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var: Verner Holm, Severine Nielsen, Tove Nedergård, Erik Larsen, Karin Pødenphant og Jette Marie Bundgaard-Nielsen.
I 2001 trækker De samvirkende Invalideorganisationer sig.
Antallet af besøgsvenner i 1998 var 17 personer. Dette tal har svinget meget gennem årene. Det højeste tal har været 28. Det samlede antal af frivillige i starten var 22. Gennem alle årene har der ud over de forskellige tjenester været afholdt flere arrangementer: julefest, udflugter og foredrag, ligesom de frivillige ofte har været på kursus.
Allerede fra starten fik man god støtte fra kommunen, og det er fortsat gennem alle årene. Derudover har man modtaget støtte fra Rotary i 2002 fik man 5000 kr. og fra Nordea Danmark Fonden, hvor man i 2003 fik 5000 kr.
Gennem alle årene har man i Hørning-området kunnet orientere sig om foreningens tilbud via foldere, som er fremlagt hos læger, tandlæger, i Sognegårde, på biblioteket og lignende aktuelle steder. Desuden kan man altid holde sig orienteret på vores hjemmeside.
Karen Inger Rasmussen
Verner Holm

Fortalte om hans virke gennem tiden med Besøgstjenesten og Ældrerådet
Lise Palstrøm

Roste det frivillige arbejde der foregik i Besøgstjenesten og sluttede med et fælles tre lange og tre korte hurra-råb for Besøgstjenesten
Dorit Molin Boesen havde en hilsen med fra ledelsen og medarbejderne samt beboere og andre borgere.


Dorit havde også medbragt en flaske rødvin til samtlige frivillige samt et kort med en tak fra Præstehavens beboere og borgere i Hørning området.
Billeder fra den dejlige frokost:
Tilbage til indhold