10 års jubilæum - Bstj2019

Gå til indhold

10 års jubilæum

Information
10 ÅRS JUBILÆUM I BESØGSTJENESTEN

I disse måneder er det lige netop 10 år siden, at en række personer i Hørning Kommune brugte mange timer og mange møder på at udvikle en ide. Ideen gik ud på at styrke det frivillige arbejde i kommunen. Flere organisationer havde allerede en del aktiviteter i gang. Det gjaldt bl.a. Ældre Sagen og Røde Kors. Begge steder havde man en besøgstjeneste, og begge steder havde man det samme problem: Det kneb med at skaffe frivillige.
- Man havde også intentioner om at udvide det frivillige arbejde med f.eks. en ledsageordning. Stadigvæk betød det, at der var brug for flere frivillige til at dække arbejdet.
- Personerne, der gennem en række møder udviklede den nye ordning var. Harry Plet og Eilif Nedergård fra Ældre Sagen, Asta Jensen og Verner Holm fra Ældrerådet, Clara Bødker og Musse Hübsmann fra Røde Kors, Ruth Falk fra Invalideorganisationerne. Plejehjemmet Præstehavens daværende leder Aase Holm var ligeledes en af initiativtagerne.
- Hovedtanken var, at man ved et samarbejde mellem så mange af kommunens foreninger som muligt ville stå meget stærkere, kunne få et større apparat til at fungere og også få flere interesseret i det frivillige arbejde.
- Vi kan i dag opleve, at det disse personer lagde grunden til for 10 år siden virkelig har udviklet sig til et vellykket hjælpearbejde. I løbet af foråret og forsommeren tog tingene form, Den frivillige Besøgstjeneste i Hørning Kommune blev en realitet. Den første formand blev Musse Hübsmann.
- I de forløbne 10 år har mange mennesker lagt et stort arbejde, såvel i bestyrelse, men også som frivillig hjælper. Flere af de involverede har været med i alle 10 år.
- De samarbejdende foreninger er Ældre sagen, Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, pensionistforeningerne i kommunen og Seniorrådet. Derudover har plejehjemmet Præstehaven og kommunens præster hver en repræsentant i bestyrelsen.
- I dag kan Den frivillige Besøgs- og hjælpetjeneste tilbyde sin hjælp på følgende områder: Besøgstjeneste, ledsageordning, telefontjeneste, bisidderordning, demensaflastning, ældre hjælper ældre, holde i hånd og en samværsgruppe. Der kan læses mere om de forskellige tilbud i foreningens pjece.
- Der er i dag ca. 60 personer, der på en eller anden måde stiller sig til rådighed som hjælper, men vi har i de senere år haft en lille nedgang, hvilket sikkert skyldes det tidligere nævnte, nemlig at flere har været med i alle 10 år, så nu begynder det at knibe med kræfterne. Vi kunne derfor sagtens ønske, at der var flere, der syntes, at de havde en time eller to til rådighed engang imellem.
- Alt i alt må man sige, at den ide, der blev fostret for 10 år siden, virkelig har vist sig at være bæredygtig. Hjælpetjenesten voksede og udviklede sig gennem en kæmpeindsats fra en række personer, som vi er mange, der skylder en stor tak.

Karen Inger Rasmussen
Tilbage til indhold